SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.:

ul. Żytnia 1
55-300 Środa Śląska
tel.: +48 (71) 399 55 00
fax: +48 (71) 317 37 99

Dyrektor  Krzysztof Kwietniak
tel.: 0 504 091 105
krzysztof.kwietniak@saatbau.com

Inspektor plantacyjno - handlowy  Tadeusz Kasprzak
tel.:  0 501 754 795

SZUKAJ:

MATERIAŁY INFORMCYJNE:
Informator
Cennik


Najlepsza kiszonka z kukurydzy!


Podstawowym warunkiem  przygotowania dobrej kiszonki jest wybór najlepszej do tego celu odmiany kukurydzy. Przy obecnym bardzo wysokim poziomie plonowania, najbardziej ekonomiczną metodą poprawy wyników jest wykorzystanie postępu genetycznego, jaki niosą nowoczesne odmiany takie jak EUARDO i FABELL.

Wybór odmiany to bardzo ważna decyzja przy uprawie kukurydzy. Już na wstępie możemy kształtować swój plon wybierając odmianę zgodnie z jej przeznaczeniem, w kierunku jakim chcemy ją użytkować oraz zgodnie ze stanowiskiem jakim dysponujemy.

Jakie mieszańce najlepiej nadają się na kiszonkę? 

Od lat czołowe miejsce w produkcji nasion kukurydzy na kiszonkę w Polsce zajmuje Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej. To z tamtąd pochodzi co druga jednostka siewna odmian polskiej hodowli wysiewana w naszym Kraju. Tak duża skala sprzedaży, to nie przypadek, specjaliści ze Środy Śląskiej dobierają najlepsze odmiany z 3 hodowli kukurydzy. Produkcja odbywa się na dolnym śląsku w ściśle ustalonym reżimie produkcyjnym, dzięki czemu nasiona CN są  bardzo wysokiej jakości, a ponadto są one znacznie tańsze od zagranicznej konkurencji.

EDUARDO FAO 220 

 • Mieszaniec pojedynczy
 • Nowoczesna, masywna odmiana do uprawy na ziarno i bardzo energetyczną kiszonkę
 • Duży potencjał ziarnowy
 • Dobra odporność na wyleganie
 • Znakomity wczesny wigor
 • Ziarno typu „semident"
 • Kiszonka o dobrej strawności 

EDUARDO to mieszaniec pojedynczy o znakomitym wczesnym wigorze, szybko buduje wysoką, silnie ulistnioną roślinę, co pozwala na uzyskanie dużej charakterystycznie zaziarnionej kolby z przewagą ziaren typu dent.

EDUARDO to nowoczesna odmiana do uprawy na ziarno i wysokoenergetyczną kiszonkę. Kukurydza dla poszukujących wysokiej koncentracji energii w kiszonce, jednocześnie z możliwością uzyskania wysokiego plonu w uprawie na ziarno. Uniwersalne rozwiązanie dla gospodarstw, które muszą wyprodukować wysokiej jakości paszę dla bydła, a nadwyżki plonu w ziarnie przeznaczają do sprzedaży. Udział masy kolb w plonie ogólnym 108% wzorca, koncentracja energii 105% wzorca (COBORU 2010). Co więcej EDUARDO sprawdza się w innych krajach np. w Czechach i na Słowacji jest odmianą wzorcową.

FABELL FAO 240

 • Mieszaniec  trójliniowy
 • Masywna kukurydza kiszonkowa o wysokiej wydajności kolb.
 • Znakomita na ziarno i wysokoenergetyczną kiszonkę.
 • Znakomita zdrowotność roślin, mała podatność na głownię kolb.
 • Rośliny wysokie.
 • Silne natężenie cechy stay green.

FABELL to średniowczesny mieszaniec trójlinowy  przeznaczony do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę. Jest to masywna, dobrze ulistniona odmiana kukurydzy kiszonkowej o wysokiej wydajności kolb. Tworzy wysokie rośliny o wysokim natężeniu cechy stay-green i dużej odporności na głownię kolb.

Ma duże możliwości w zdobyciu segmentu wysokoenergetycznej i objętościowej kiszonki.

Kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę?

Najwyższy plon zielonej biomasy kukurydza osiąga przy dojrzałości mlecznej ziarna, przy zawartość suchej masy na poziomie 20 - 22%. W tej fazie ma ona jednak za niski udział ziarna w plonie ogólnym, co powoduje obniżenie wartości energetycznej takiej kiszonki. Poza tym w tej fazie występuje realne niebezpieczeństwo wyciekania soków - czyli straty przede wszystkim węglowodanów, które są podstawą do fermentacji bakterii kwasu mlekowego. Co za tym idzie, w takiej kiszonce w przewadze powstaje kwas octowy, a to wpływa na obniżenie smakowitości paszy, i obniżenie pobierania przez krowy.

Najlepszym terminem zbioru kukurydzy na kiszonkę jest faza woskowa lub woskowo-szklistą ziarna. W tej fazie zawartość suchej masy w zielonce wynosi od 30 do 35%. W ziarniaku znajduje się dużo łatwo strawnej skrobi. W tej fazie uzyskuje się najwyższy plon suchej masy i najwyższą jakość kiszonki.

Należy unikać nadmiernego opóźniania zbioru kukurydzy na kiszonkę. Po przekroczeniu  37% suchej masy ziarniaki stają się bardzo twarde i trudne do rozdrobnienia. Nierozdrobnione ziarno jest praktycznie niestrawne dla bydła, a cała energia zawarta w skrobi takiego ziarna jest tracona. Poza tym trudno jest rozdrobnić zdrewniałe łodygi i liście a co za tym idzie dokładnie ubić pryzmę, a źle ubita pryzma nie zapewnia warunków beztlenowych, niezbędnych do rozwoju bakterii kwasu mlekowego.

Idealna wczesność kukurydzy - FAO

Odmiany o wyższej liczbie FAO (późniejsze) są zasadniczo bardziej plenne w uprawie na kiszonkę przeważnie bardziej wyrostowe, dające dużo biomasy. Wcześniejsze odmiany natomiast pozwalają na wcześniejszy zbiór przy dobrej strukturze plonu. Dobór odmiany powinien być dostosowany do lokalnych warunków klimatycznych, tak żeby pozwolić na zbiór w optymalnej fazie mleczno-woskowej. Mieszaniec EDUARDO to odmiana z grupy wczesnej, dzięki czemu umożliwia uprawę i zbiór w najlepszej fazie na terenie całego kraju. EDUARDO szybciej oddaje wodę niż odmiany wzorcowe - w oficjalnych  doświadczeniach COBORU (rozpoznawcze przy PDO) w 2009 i 2010 roku uzyskał 103% zawartości suchej masy w plonie ogólnym wzorca grupy wczesnej. Przy tym samym FAO EDUARDO lepiej od badanych odmian oddaje wodę w końcowym okresie wegetacji, co zawdzięcza dużemu udziałowi ziaren typu semident na kolbie. Cecha ta staję się bardzo istotną przy uprawie na ziarno obniżając koszty suszenia i umożliwiając wcześniejszy zbiór.

FABELL jest odmianą średniowczesną (FAO 240), co zapewnia bardzo dobry potencjał plonowania zielonej masy i bardzo dobry udział skrobi z ziarna ale powinien być zbierany w późniejszym terminie niż EDUARDO.

Typ ziarna - dostępność skrobi

Odmiana EDUARDO wykształca dużą, cylindryczną, bardzo charakterystycznie zaziarnioną kolbę. Od podstawy do około połowy długości kolby występują regularne, równe rzędy ziarniaków w typie semident, a od połowy do końcówki kolby rzędy są nieregularne, wymieszane, a ziarniaki przechodzą w typ zbliżony do dent. Zabiegi hodowców na całym świecie zmierzają do uzyskania jak najwcześniejszej odmiany dent, jak na razie nawet największym firmom hodowlanym nie udało się uzyskać odmiany dent o FAO poniżej 240 - oznacza to, że EDUARDO FAO jest jedynym naprawdę tak wczesnym mieszańcem z przewagą ziarna typu dent.

FABELL wykształca duże, regularne kolby o ziarnie typu pośredniego semident. Ziarno jest częściowo szkliste z udziałem części mączystej dent. Jest to najpopularniejszy i najbardziej sprawdzony typ ziarna. Bydło trawi część skrobi w żwaczu, a szkliste fragmenty przechodzę do dalszych części układu pokarmowego jako skrobia by-pass. Dzięki temu krowy lepiej wykorzystują energię zawartą w ziarnie. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko powstawania kwasicy.

Dodatkowe źródło energii

Zarówno EDUARDO jak i FABELL charakteryzują się bardzo wysoką strawnością in vitro masy organicznej łodyg i liści. Optymalny rozkład włókien nierozpuszczalnych nie blokuje dostępu do włókna neutralnego detergentowo (NDF) podnosząc strawność kiszonki z całych roślin. Dzięki podwyższonej strawności zielonych części kukurydzy produkując kiszonke z omawianych odmian można uzyskać zwyżkę energii uzyskiwanej przez przeżuwacze w porównaniu do odmian konwencjonalnych.

Poprawne zakiszanie

Zebraną kukurydzę należy równomiernie rozrzucać warstwami, na formowanej pryzmie lub w silosie, i od razu dokładnie ubijać. Dobrą praktyką jest ugniatanie po położeniu ostatniej warstwy przez dodatkową godzinę. Najważniejsze na tym etapie jest pozbycie się resztek powietrza, w celu stworzenia warunków beztlenowych. Niedokładne ubicie pryzmy przedłuża proces zakiszania, co podwyższa straty składników pokarmowych. Im gorsze jest ubicie kiszonki tym mniej stabilne są  warunki w niej panujące. Kiszonkę z kukurydzy należy szczelnie okryć folią, w celu zapewnienia warunków beztlenowych i ochrony przed wodą opadową. Warto dociążyć pryzmę np. balotami słomy, workami z piaskiem czy nawet oponami w celu jej prawidłowego osiadania kiszonki. Należy zorganizować pracę w taki sposób, by w jak najkrótszym czasie zakończyć usypywanie pryzmy (możliwie do 3 dni), żeby uniknąć niepotrzebnych strat.

Mykotoksyny w kiszonce

Warunkiem uzyskania wysokiej jakości kiszonki jest brak porażenia chorobami fuzaryjnymi i głownią guzowatą kolb i zielonych części roślin. Choroby grzybowe kukurydzy powodują występowanie mykotoksyn, które są przyczyną wielu groźnych chorób bydła, a szczególnie zaburzeń laktacji i problemów w cieleniu. Pierwszą metodą poza stosowaniem ochrony chemicznej, jest dobór odmian o wysokiej odporności na choroby grzybowe takich jak EDUARDO czy FABELL. Mieszaniec EDUARDO charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby fuzaryjne i bardzo dobrą na głownię guzowatą.

Jakość kiszonki

Najlepszej jakości kiszonka z kukurydzy ma aromatyczny, lekko kwaskowy - ale nie ostry zapach. Powinna być wolna od pleśni i wszelkich  zanieczyszczeń. Wyprodukowanie kiszonki wysokiej jakości zapewnia lepsze pobieranie suchej masy przez bydło i większą produkcję mleka.

Optymalna kiszonka z kukurydzy takiej jak np. EDUARDO posiada następujące parametry:

 • sucha masa - 30 - 35%,
 • skrobia - nie mniej niż 30% w suchej masie,
 • włókno surowe - maksimum 20% w suchej masie,
 • ADF - nie więcej niż 25% w suchej masie,
 • NDF - nie więcej niż 45% w suchej masie.

Mieszańce EDUARDO i FABELL, ze względu na duży udział ziarna i strawne włókno zawarte w łodygach i liściach, spełniają wszystkie optymalne parametry i bardzo dobrze nadają się do produkcji wysokiej jakości kiszonki.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę sprawdzone w Polsce i wielu krajach Europy

Mieszaniec EDUARDO to odmiana sprawdzona i powszechnie uprawiana w Europie. Zarejestrowana na Słowacji w Czechach i w Austrii a ponadto odmiana EDUARDO jest odmianą wzorcową grupy wczesnej w krajach takich jak Słowacja, Czechy i Belgia. Wyniki plonowania w wielu krajach europejskich - plon ogólny suchej masy:

 • Niemcy 2010 - 101% wzorca,
 • centralno-wschodnia część Niemiec 2010 - 103% wzorca,
 • Szwecja 2010 - 104% wzorca,
 • Czechy 2010 - 100% wzorca,
 • Holandia 2010 - 101% wzorca.

Plon suchej masy kolb:

 • Słowacja 2010 - 106% wzorca,
 • Polska 2010 - 107% wzorca.


strona główna | oferta | o firmie | poradnik | kontakt

SAATBAU POLSKA SP. Z O.O. ul. Żytnia 1 | 55-300 Środa Śląska