Mgławice

Chodzi tu o obiekty rozciągłe, słabo świecące, odznaczające się na tle nieba nocnego. Jeśli użycie długiej ogniskowej, czyli dużego stosunku F/D, było teoretycznie uzasadnione w przypadku obiektywów punktowych, to zasada ta nie potwierdza się, gdy chodzi o obiekty rozciągłe słabo świecące. Tak więc astronom umieszcza tu materiał fotograficzny w ognisku głównym lub w ognisku Newtona. Problem jest podobny do tego, z którym spotyka się fotograf pragnący sfotografować krajobraz ziemski w bezksiężycową noc: użyje on materiału o najwyższej czułości i obiektywu bardzo jasnego f/1,4 lub f/2, aby w możliwie dużym stopniu skrócić czas naświetlania, który i tak będzie wynosił wiele dziesiątek minut. W astronomii powinien wystarczyć stosunek F/D w granicach od 3 do 5, jak już było mówione (wielkie teleskopy klasyczne). Czas naświetlania mgławic będzie tego samego rzędu co pól gwiezdnych – od 10 minut do godziny, w zależności od kontrastu mgławicy w stosunku do tła nieba nocnego. Oczywiście przy tym samym stosunku F/D- a więc przy tym samym czasie naświetlenia – największy i zawierający najwięcej szczegółów obraz otrzymamy przez użycie jak największego teleskopu, o maksymalnie długiej ogniskowej.

Słońce i planety

Często zakłócenia atmosferyczne psują obrazy teleskopowe i nie można nawet mieć nadziei na otrzymanie ostrzejszych obrazów przez stosowanie krótkich czasów naświetlania. Jednak zdarza się, że chwilami jakość obrazu teleskopowego jest niewiele pogorszona, tak że można osiągnąć prawie teoretyczną rozdzielczość teleskopu. W tym przypadku korzystne jest stosowanie krótkich czasów naświetlania, aby ?uchwycić” obraz w momencie, gdy jest on najbardziej ostry. Należy również, jeśli pragnie się zarejestrować wszystkie szczegóły obrazu, używać dużego stosunku F/D (długiej ogniskowej), tak rzutując te szczegóły na powierzchnię światłoczułą, aby były one odtwarzane w takiej skali, że ich wielkość na obrazie znacznie przekroczyłaby wymiary ziarna emulsji. W ten sposób dochodzimy do stosunków F/D od 40 do 60, a nawet 100 (ognisko Cassegraina lub konstrukcja coudew połączeniu z soczewką Barlowa). Oczywiście takie stosunki F/Ds ą możliwe przy założeniu krótkiego czasu naświetlania jedynie w przypadku dostatecznej jasności fotografowanego obiektu. Tak można fotografować Księżyc i planety (czas naświetlania ok. 1 s) oraz Słońce (1 /1000 s). Są to jedyne obiekty astronomiczne, które można fotografować z dużą rozdzielczością (to znaczy z rozdzielczością zbliżoną do teoretycznej rozdzielczości teleskopu). A i to jest możliwe tylko w przypadku bardzo dobrych warunków atmosferycznych.

Kontrast fazowy

Najlepsze mikroskopy nie są w stanie rozróżnić dwóch punktów obiektu odległych od siebie o A 2,5, gdy obiekt znajduje się w wodzie, a o A2,8, gdy znajduje się w olejku cedrowym lub w cieczy o zbliżonym współczynniku załamania światła. W praktyce niedostrzegalne są. szczegóły obiektów o wymiarach mniejszych niż 0,25 /urn. Takie razultaty uzyskuje się przy zwykłym oświetleniu obiektu światłem białym. Od dawna jednak stosuje się oświetlenie promieniowaniem o mniejszej długości fali (fioletowym i ultrafioletowym), przy czym poszczególne człony układu optycznego są wykonane z kwarcu. W tych warunkach można uzyskać powiększenia ok. 5000 razy. Metoda ciemnego pola stosowana w ultramikroskopii, posiłkująca się światłem spolaryzowanym, pozwala na stwierdzenie obecności obiektów mniejszych. Mają one wygląd jasnych punktów na ciemnym tle. Nie można jednak rozróżnić szczegółów budowy tych obiektów, a nawet ich kształtu. Zastosowanie kontrastu fazowego, zaproponowane przez Holendra F. Zeznike, stanowi istotny postęp w badaniu żywych struktur biologicznych, umożliwiając obserwację szczegółów składników komórek i ich inkluzji.

Żywe preparaty

Gdy obserwuje się lub fotografuje żywe preparaty albo warstwy niezabarwione, obrazy wydają się puste, struktury nie są widoczne. Różne elementy, praktycznie biorąc, tak samo przepuszczają światło widzialne; są w rezultacie jednobarwne i o jednakowej przejrzystości. Istnieje wprawdzie obraz ukryty, lecz nie zostaje on zarejestrowany, gdyż emulsja fotograficzna nie jest w stanie rozróżnić jego szczegółów; jest ona zdolna jedynie do zróżnicowania rozmaitych natężeń i barw światła. Obiekty bardzo mało różniące się od swego otoczenia – czy to współczynnikiem załamania czy grubością -są w praktyce niewidzialne. Zaradzić temu można przez zwiększenie kontrastu w wyniku zmiany drogi promieni świetlnych w mikroskopie. Właśnie metoda kontrastu fazowego umożliwiła dokładne badanie preparatów niebarwionych lub żywych. Metoda ta polega na rozdziale w mikroskopie wiązek światła przechodzących bezpośrednio i załamanych przy przejściu przez badany obiekt umieszczony na ich drodze. W zwykłym mikroskopie wszystkie szczegóły preparatu są przezroczyste i w rezultacie niewidoczne. Wprowadzenie płytki, zwanej płytką fazową, w płaszczyźnie ogniskowej za obiektywem mikroskopu, na drodze wiązki światła przepuszczonego – czyli o fazie przesuniętej ?w przód” -opóźnia tę wiązkę tak, że jej faza staje się zgodna z fazą wiązki ugiętej. Amplitudy tych wiązek dodają się lub odejmują, w wyniku czego uzyskuje się kontrast dodatni lub ujemny.

Mikroskopia interferencyjna

Mikroskopia interferencyjna znana była, zanim opracowano metodę mikrofotografii w kontraście fazowym. Interferencja umożliwia badanie obiektów nie dających się obserwować metodą kontrastu fazowego; czyni widzialnymi deformacje fal świetlnych powodowane lokalnymi różnicami faz; umożliwia obserwację różnic grubości lub współczynnika załamania światła obiektu przezroczystego; wykrywa zmiany płaskości lub fazy przy odbiciu światła od obiektu nieprzezroczystego. Fale świetlne są rozdzielane za pomocą dodatkowego układu optycznego, wprawdzie komplikującego konstrukcję mikroskopu, lecz zarazem znacznie rozszerzającego zakres jego możliwości. Istnieją różne rodzaje mikroskopów interferencyjnych zawierających płaskie lustra półprzepuszczalne lub układy polaryzacyjne. Wielkie możliwości stwarza także zastosowanie lasera i holografii. Spójna wiązka lasera stanowi idealne światło do rejestracji informacji świetlnych zawartych w świetle rozproszonym lub ugiętym przez badany obiekt.

Fotografia zdjecia krajobrazow czym jest barwa jasnosc jasnosc we wnetrzach naturalnosc o 2 lista rozrywkowa cechy niefotogenicznosci nieporzadek i chaos nieprawidlowe swiatlo falszerstwo jak widziec fotograficznie rzeczywistosc o 3 lista rozrywkowa o 2 jak ksztaltowac obraz fotograficzny jak korzystac z energii elektrycznej przerwanie obwodu barwa przezroczy jak eksponowac przy swietle sztucznym o 4 lista rozrywkowa o 3 lampa blyskowa swiatlo decyduje o nastroju obrazu swiatlo wplywa na efekt swiatlocienia funkcja cienia cien jako forma o 5 lista rozrywkowa o 4 przerysowanie perspektywiczne obiektu papiery barwne wywolywanie swiatlo lampy przebieg pracy o 6 lista rozrywkowa o 5 praktyka powiekszania jak przechowywac chemikalia wywolywacze jak przygotowywac roztwory etykiety o 7 lista rozrywkowa o 6 woda do roztworow temperatura kapieli stezenie roztworow widzenie fotograficzne widzenie oka o 8 lista rozrywkowa o 7 reakcja oka czego nie widzi oko lustrzanki cechy fotogenicznosci pojecie cech fotogenicznosci o 9 lista rozrywkowa o 8 niedoskonale zdjecia niepewnosc poczatkujacego pojecie symbolu fotograficznego potrzeba sterowania podejscie do obiektu o 10 lista rozrywkowa o 9 ujecie cele ujec kierunek swiatla kontrast oswietlenia o 11 lista rozrywkowa o 10 sztuczne swiatlo swiatlo bezposrednie aureola i rozswietlenie nasadki zmiekczajace swiatlo odbite i przefiltrowane o 12 lista rozrywkowa o 11 stosowanie swiatla odbitego swiatlo dzienne zabarwione swiatlo niebieskie swiatlo swiatlo sztuczne o 13 lista rozrywkowa o 12 instrumenty astronomiczne lunety aparaty lunety i teleskopy pola gwiezdne o 14 lista rozrywkowa o 13 mglawice slonce i planety kontrast fazowy zywe preparaty mikroskopia interferencyjna o 15 lista rozrywkowa o 14 mikroskopia elektronowa skanowanie synchronizacja fotografia ultraszybka oswietlenie blyskowe o 16 lista rozrywkowa o 15 zrodla swiatla krotkie blyski szybkie fotografie urzadzenia synchronizujace materialy zdjeciowe lista rozrywkowa o 16