Jak kształtować obraz fotograficzny

10Każde zdjęcie stanowi przekład rzeczywistości na formę obrazu. I podobnie jak przy tłumaczeniu z jednego języka na inny, wizualny przekład rzeczywistości na „mowę obrazów” fotograficznych można podjąć na dwa sposoby: dosłowny lub swobodny. Tak samo jak przy tłumaczeniu w sensie lingwistycznym, także i w fotografii praca dosłowna, zachowująca w wysokiej mierze powierzchowne podobieństwo formy, jest często nieporadna i niezadowalająca. Natomiast traktowanie swobodne, zajmujące się przede wszystkim treścią oryginału, koncentruje się na znaczeniach i odczuciach. Podczas więc, gdy traktowanie dosłowne jest rodzajem „przekładu” lub fotografii ustępującym oryginałowi pod względem oddziaływania, to swobodna interpretacja może nie tylko dorównywać oryginałowi, ale nawet przewyższyć go pięknem, znaczeniem i jasnością wypowiedzi. Przekład dosłowny jest charakterystyczny dla początkujących, swobodna zaś interpretacja-dla doświadczonych fotografów i dla artystów w tej dziedzinie. Istnienie dwojakiego podejścia do problemu odwzorowania obiektu środkami fotograficznymi wynika stąd, że fotografia-wbrew powszechnemu mniemaniu – nie jest czysto mechanicznym środkiem reprodukcji, ani też zdjęcie fotograficzne nie stanowi „reprodukcji” rzeczywistości. Fakt, że fotografia nie jest procesem „czysto mechanicznym”, staje się jasny dla każdego, kto kiedykolwiek obserwował dobrego fotografa przy pracy i stwierdził przy tym, jak dalece pomysłowość i fantazja fotografującego górują nad fizykalną częścią twórczości.

Jak korzystać z energii elektrycznej

9Większość fotograficznych źródeł światła pobiera stosunkowo dużo energii elektrycznej, a tymczasem zwykła, domowa sieć przewodów jest dostosowana tylko do zapotrzebowania występującego w przeciętnym gospodarstwie domowym. Aby obliczyć, ile lamp można włączyć w obwód nie powodując przepalenia bezpiecznika, mnożymy napięcie sieci w woltach przez liczbę amperów podaną na bezpieczniku. Jeżeli np. napięcie wynosi 220 woltów, a bezpiecznik wytrzymuje 10 amperów-jak to się najczęściej zdarza-to mnożymy 220 przez 10. Wynik 2200 watów określa granicę obciążenia obwodu przy danym bezpieczniku. Oznacza to, że można włączyć np. 4 lampy fotograficzne po 500 watów albo 8 lamp po 250 watów, albo 2 lampy po 500 i 4 po 250 watów itp. Należy przy tym uważać, aby w ten sam obwód nie włączono jednocześnie dodatkowych odbiorników energii, chyba że to uwzględnimy wyłączając część lamp fotograficznych. Jeżeli potrzebujemy większej liczby lamp, to włączamy je do innego obwodu, żeby nie spowodować przepalenia się bezpiecznika. Ustalenia zasięgu poszczególnych obwodów dokonujemy w ten sposób, że włączamy jednocześnie lampy w różnych pokojach, następnie wykręcamy jeden bezpiecznik i obserwujemy, które lampy przy tym zgasną, a które palą się nadal. Wszystkie, które zgasły, należą do tego samego obwodu, a pozostałe do innego, wyposażonego w inny bezpiecznik.

Przerwanie obwodu

8Aby przerwać obwód elektryczny, nie należy szarpać za przewód, lecz trzeba ująć wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda. Zwykłych przewodów w izolacji gumowej nie wolno przybijać gwoździami do ścian, meblościanek lub sufitu, bo przewody elektryczne tego rodzaju nie są przeznaczone do instalowania na stałe. Trwałe instalacje można zakładać tylko stosując do tego celu przewody w osłonie metalowej i musi to robić fachowiec elektryk. Nie należy używać przewodów z pękniętą lub skruszałą izolacją gumową albo z innymi uszkodzeniami izolacji. Przewodów, lamp fotograficznych itp., które spowodowały zwarcie, nie wolno włączać ponownie, dopóki ich nie zbadamy i nie usuniemy uszkodzenia. Do zapłonu lamp błyskowych spaleniowych nie można używać prądu z sieci, aby np. wywołać efekt palącej się lampy stołowej. Istnieją wprawdzie duże lampy błyskowe, których cokół pasuje do zwykłych oprawek, jednak powodują one przepalanie się bezpieczników. Jeśli mamy wywołać zapłon kilku lamp błyskowych jednocześnie, to możemy je połączyć szeregowo ze zwykłymi żarówkami, aby osłabić impuls prądowy i w ten sposób zapobiec przepaleniu się bezpiecznika.

Barwa przezroczy

7Zmiany barw przezroczy, spowodowane wahaniami napięcia, uwydatniają się szczególnie w przypadku barw pastelowych o małym nasyceniu i odcieni neutralnych. Jeśli takie barwy przeważają, to już zmiana temperatury barwowej o 50 K wywoła widoczną dominantę barwną. Jeśli natomiast zachodzi przewaga barw nasyconych, to zwykle nawet zmiana temperatury barwowej o 100 K nie wpłynie ujemnie na efekt barwny.
Zbyt niskie napięcie powoduje zmianę barw w kierunku żółcieni i czerwieni, natomiast zbyt wysokie daje dominantę niebieskawą i jednocześnie skraca żywotność lampy. Wahania napięcia w sieci spowodowane są z reguły szczególnie wysokim lub niskim poborem energii. Jeżeli wahania takie powstają w budynku, w którym mieści się studio fotografa, to można je wyeliminować podłączając studio bezpośrednio do głównego przewodu ulicznego. Przyczyną tych wahań są często dźwigi, instalacje chłodnicze lub włączanie i wyłączanie silników elektrycznych, czasem też niedostateczny przekrój danego przewodu. Jeżeli napięcie w sieci jest stale zbyt niskie, to jego wpływ najlepiej skompensować w ten sposób, że zmierzymy dokładnie temperaturę barwową światła w warunkach roboczych (włączając przy tym wszystkie lampy jednocześnie) i skorygujemy żółtą dominantę oświetlenia za pomocą odpowiedniego niebieskawego filtru. Jeśli jednak napięcie podlega stałym wahaniom, to istnieje tylko jedna droga do uzyskania nienagannych przezroczy: zapewnić sobie równomierne napięcie za pomocą jego stabilizatora, włączonego między gniazdo wtyczkowe i lampy.

Jak eksponować przy świetle sztucznym

6Przy oświetleniu światłem ciągłym ustala się dane potrzebne do prawidłowej ekspozycji za pomocą światłomierza, jak to już opisywaliśmy. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na kontrast oświetlenia (mierzony przy użyciu szarej karty), kontrast motywu (przy czym przeprowadza się pomiary najjaśniejszych i najciemniejszych partii obrazu) i, w razie potrzeby, na tło (upewniając się, że otrzyma ono ilość światła wystarczającą do nienagannego oddania barw). Szara skala jako wskaźnik barw. Jeżeli przezrocze ma służyć jako punkt wyjścia do otrzymania odbitki na papierze lub do druku barwnego, to należy, o ile to możliwe, umieścić na obrazie szarą skalę -np. neutralną szarą kartę Kodaka-jako wskaźnik barw dla drukarza. Przy zastosowaniu barwnych błon odwracalnych metoda ta znacznie ułatwia sporządzanie wyciągów barwnych. Przy użyciu barwnych błon negatywowych jest to konieczne, jeśli chcemy uzyskać wierne oddanie barw na odbitce. Szarą kartę lub skalę umieszczamy gdziekolwiek na brzegu obrazu, mianowicie tam, gdzie można ją będzie później łatwo obciąć, nie umniejszając efektu kolorowego zdjęcia. Gdyby się nie udało zmieścić szarej skali razem z danym motywem, to można ją sfotografować oddzielnie, w dokładnie takich samych warunkach (naturalnie na błonie o tym samym numerze emulsji!) i oczywiście wywołać razem z błoną, na której widnieje ów motyw barwny.

Fotografia zdjecia krajobrazow czym jest barwa jasnosc jasnosc we wnetrzach naturalnosc o 2 lista rozrywkowa cechy niefotogenicznosci nieporzadek i chaos nieprawidlowe swiatlo falszerstwo jak widziec fotograficznie rzeczywistosc o 3 lista rozrywkowa o 2 jak ksztaltowac obraz fotograficzny jak korzystac z energii elektrycznej przerwanie obwodu barwa przezroczy jak eksponowac przy swietle sztucznym o 4 lista rozrywkowa o 3 lampa blyskowa swiatlo decyduje o nastroju obrazu swiatlo wplywa na efekt swiatlocienia funkcja cienia cien jako forma o 5 lista rozrywkowa o 4 przerysowanie perspektywiczne obiektu papiery barwne wywolywanie swiatlo lampy przebieg pracy o 6 lista rozrywkowa o 5 praktyka powiekszania jak przechowywac chemikalia wywolywacze jak przygotowywac roztwory etykiety o 7 lista rozrywkowa o 6 woda do roztworow temperatura kapieli stezenie roztworow widzenie fotograficzne widzenie oka o 8 lista rozrywkowa o 7 reakcja oka czego nie widzi oko lustrzanki cechy fotogenicznosci pojecie cech fotogenicznosci o 9 lista rozrywkowa o 8 niedoskonale zdjecia niepewnosc poczatkujacego pojecie symbolu fotograficznego potrzeba sterowania podejscie do obiektu o 10 lista rozrywkowa o 9 ujecie cele ujec kierunek swiatla kontrast oswietlenia o 11 lista rozrywkowa o 10 sztuczne swiatlo swiatlo bezposrednie aureola i rozswietlenie nasadki zmiekczajace swiatlo odbite i przefiltrowane o 12 lista rozrywkowa o 11 stosowanie swiatla odbitego swiatlo dzienne zabarwione swiatlo niebieskie swiatlo swiatlo sztuczne o 13 lista rozrywkowa o 12 instrumenty astronomiczne lunety aparaty lunety i teleskopy pola gwiezdne o 14 lista rozrywkowa o 13 mglawice slonce i planety kontrast fazowy zywe preparaty mikroskopia interferencyjna o 15 lista rozrywkowa o 14 mikroskopia elektronowa skanowanie synchronizacja fotografia ultraszybka oswietlenie blyskowe o 16 lista rozrywkowa o 15 zrodla swiatla krotkie blyski szybkie fotografie urzadzenia synchronizujace materialy zdjeciowe lista rozrywkowa o 16