Przerysowanie perspektywiczne obiektu

Każdy fotograf, który nie robi dalszych postępów mimo swych wysokich umiejętności technicznych, każde zdjęcie, które nie zadowala, ponieważ nie wyraża tego, czego doznawał fotografujący w obliczu swego motywu, każde przerysowanie perspektywiczne obiektu, szkaradne cienie, przejaskrawione światła itd. – wszystko to stanowi dowód, że autor takich niefortunnych zdjęć po prostu nie umie „widzieć fotograficznie”. Większość fotografujących kryje się za szańcem dziecinnej wiary w stare porzekadło: „aparat nie kłamie”. Ale jeśli aparat nie może kłamać, to jak może odwzorować coś, czego fotografujący nie widział, gdy wykonywał zdjęcie, albo-z drugiej strony – dlaczego nie odwzorował czegoś, co fotografujący podobno widział? Dlaczego zdjęcie nie przedstawia motywu w taki sposób, w jaki go pamięta fotografujący i w jaki chciał go zachować na zdjęciu? Jakkolwiek, w dosłownym sensie, aparat rzeczywiście nie kłamie (jako że niewolniczo rejestruje wszystko, co znajdzie się w polu widzenia), to jednak wiadomo, że zdjęcie często nie przekazuje bynajmniej takiego wrażenia, jakie chciał na nim utrwalić fotografujący. Ale zazwyczaj nie jest to winą aparatu, lecz fotografującego, który właśnie nie potrafił „widzieć fotograficznie”. W rzeczywistości zawiodły go własne oczy. To on wziął ich kłamstwo za dobrą monetę, nie aparat. Oto przykład. Fotografujący patrzy w celownik swej wiernej lustrzanki.

Papiery barwne

Wybór papierów barwnych jest znacznie mniejszy niż czarno-białych. Wszystkie one mają gradację normalną, gdyż sterowanie kontrastem w takim stopniu, w jakim to ma miejsce przy pracach czarno-białych, i tak byłoby niemal niewykonalne. Obraz można jedynie uczynić nieco miększym lub nieco twardszym na drodze nieznacznego skracania lub przedłużania czasu obróbki w wywoływaczu barwnym, ale w praktyce to wystarcza: oddziaływanie zdjęć barwnych opiera się raczej na kontraście barw niż świateł i cieni. Rozróżniamy papiery barwne typu klasycznego, na podłożu papierowym barytowanym, suszone na zwykłych suszarkach lub bębnach, oraz papiery barwne na podłożu powlekanym folią z tworzywa sztucznego, dające się suszyć wyłącznie na suszarkach z nadmuchem gorącego powietrza (ale też i zwyczajnie na powietrzu, przyp. tłum.). Ponieważ papiery powlekane stanowią niewątpliwie typ nowocześniejszy, można je obrabiać w procesach przyspieszonych i pod każdym względem przewyższają swoją jakością papiery tradycyjne, należy oczekiwać, że w dalszej perspektywie te pierwsze staną się jedynymi. Warto więc zainwestować w suszarkę z nadmuchem gorącego powietrza. Na Zachodzie pojawiło się już wiele takich stosunkowo niedrogich modeli.

Wywoływanie

Papiery obrabia się w zestawach chemikaliów odnośnego producenta, gdyż to gwarantuje właściwe wywołanie. Użycie chemikaliów innego pochodzenia nie zawsze prowadzi do zadowalających wyników. Praktyka wykazała, że najlepiej dokonać wyboru spośród produktów znanych wytwórni, jak Agfa czy Kodak. Wydaje się jednak, że wymienianie w tym miejscu nazw poszczególnych wyrobów czy nawet objaśnianie procesów obróbki byłoby niecelowe – akurat w tej dziedzinie przejawia się tak szybki postęp, że tego rodzaju opisy mogłyby się zbyt prędko okazać przestarzałe. Jednakże zarówno do papierów, jak i do chemikaliów dołączane są zawsze wyczerpujące instrukcje, z których można uzyskać wszystkie potrzebne dane. Do instrukcji tych należy się też zawsze skrupulatnie stosować. Podczas gdy laboratoria usługowe rozporządzają dużymi maszynami do wywoływania, które automatycznie utrzymują na stałym poziomie trzy wielkości, mające największy wpływ na jakość wywołania barwnego – czas obróbki, temperaturę i rytm poruszania, ,to obróbka papierów barwnych w laboratoriach amatorskich odbywa się dziś zwykle w wywoływaczkach bębnowych. Wywoływanie w wanienkach, zwłaszcza w przypadku „gorących” procesów, odpowiednich dla papierów powlekanych, można uznać za przestarzałe.

Światło lampy

Przy świetle lampy ciemniowej załadowujemy naświetlony papier do bębna, zamykamy go i dalej możemy już pracować przy normalnym oświetleniu. Roztwory chemikaliów wlewa się i wylewa przez światłoszczelną śluzę w pokrywie bębna. Cały bęben przetacza się ręcznie po stole w czasie obróbki. Kontrolę czasu, temperatury i rytmu poruszania sprawuje sam operator. Niektóre bębny mają dodatkowe urządzenia wprawiające je w ruch samoczynnie, tak że rytm poruszania jest zautomatyzowany i operator musi już tylko sprawdzać czas i temperaturę. Ponieważ jednak właśnie utrzymanie stałej temperatury procesu w normalnym otoczeniu jest bardzo trudne, niektóre procesy bowiem odbywają się już dziś przy 38°C z tolerancją ± 1/3°C i w przyszłości należy się na ogół spodziewać jeszcze wyższych temperatur obróbki, rozwiązanie takie nie wydaje się celowe. Większe zalety ma natomiast urządzenie wypuszczone na rynek przez firmę Jobo pod nazwą Color Processor Professional. Jest to „zmotoryzowany płaszcz wodny”, utrzymujący stały rytm poruszania bębna i stałą temperaturę, tę ostatnią za pośrednictwem płaszcza wodnego z termostatem. Pozostaje więc tylko kontrolować czas trwania obróbki. Przyrząd ten można również zastosować do bębnów do wywoływania błon-jeśli ktoś chce samodzielnie wywoływać błony barwne, co najzupełniej mieści się w granicach możliwości amatorów mających pewne doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Przebieg pracy

Jeśli nie brać pod uwagę szczególnych uwarunkowań związanych z obróbką papieru określonej wytwórni, to przebieg pracy przy powiększaniu na papierze barwnym i przy jego wywoływaniu przedstawia się w ogólnym zarysie następująco: Przygotowujemy roztwory chemiczne dla danego procesu obróbki dokładnie według wskazań wytwórcy. Najwyższym przykazaniem jest przy tym pedantyczna staranność i czystość. Nawet drobne ślady odbielacza, utrwalacza albo kąpieli odbielająco-utrwalającej w wywoływaczu mogą go uczynić bezużytecznym. Z zasady trzeba używać oddzielnych naczyń do rozpuszczania wywoływacza i pozostałych kąpieli, oddzielnych mieszadeł i lejków. Roztwory przechowujemy w butlach szklanych albo produkowanych z tworzywa sztucznego specjalnie do celów fotograficznych. Zwykłe pojemniki z tworzywa nie zawsze się nadają do tego celu, gdyż mogą reagować z roztworami i uczynić je niezdatnymi do użytku. Butla z wywoływaczem musi być brązowa i powinna być zawsze pełna, aby zapobiec utlenianiu się roztworu przez kontakt z powietrzem. Jeśli butla nie jest pełna-a takie wypadki muszą się zdarzać w trakcie używania wywoływacza – to usuwamy powietrze z wolnej przestrzeni za pomocą ciężkiego gazu chemicznie obojętnego (np. Protectan-Spray firmy Tetenal).

Fotografia zdjecia krajobrazow czym jest barwa jasnosc jasnosc we wnetrzach naturalnosc o 2 lista rozrywkowa cechy niefotogenicznosci nieporzadek i chaos nieprawidlowe swiatlo falszerstwo jak widziec fotograficznie rzeczywistosc o 3 lista rozrywkowa o 2 jak ksztaltowac obraz fotograficzny jak korzystac z energii elektrycznej przerwanie obwodu barwa przezroczy jak eksponowac przy swietle sztucznym o 4 lista rozrywkowa o 3 lampa blyskowa swiatlo decyduje o nastroju obrazu swiatlo wplywa na efekt swiatlocienia funkcja cienia cien jako forma o 5 lista rozrywkowa o 4 przerysowanie perspektywiczne obiektu papiery barwne wywolywanie swiatlo lampy przebieg pracy o 6 lista rozrywkowa o 5 praktyka powiekszania jak przechowywac chemikalia wywolywacze jak przygotowywac roztwory etykiety o 7 lista rozrywkowa o 6 woda do roztworow temperatura kapieli stezenie roztworow widzenie fotograficzne widzenie oka o 8 lista rozrywkowa o 7 reakcja oka czego nie widzi oko lustrzanki cechy fotogenicznosci pojecie cech fotogenicznosci o 9 lista rozrywkowa o 8 niedoskonale zdjecia niepewnosc poczatkujacego pojecie symbolu fotograficznego potrzeba sterowania podejscie do obiektu o 10 lista rozrywkowa o 9 ujecie cele ujec kierunek swiatla kontrast oswietlenia o 11 lista rozrywkowa o 10 sztuczne swiatlo swiatlo bezposrednie aureola i rozswietlenie nasadki zmiekczajace swiatlo odbite i przefiltrowane o 12 lista rozrywkowa o 11 stosowanie swiatla odbitego swiatlo dzienne zabarwione swiatlo niebieskie swiatlo swiatlo sztuczne o 13 lista rozrywkowa o 12 instrumenty astronomiczne lunety aparaty lunety i teleskopy pola gwiezdne o 14 lista rozrywkowa o 13 mglawice slonce i planety kontrast fazowy zywe preparaty mikroskopia interferencyjna o 15 lista rozrywkowa o 14 mikroskopia elektronowa skanowanie synchronizacja fotografia ultraszybka oswietlenie blyskowe o 16 lista rozrywkowa o 15 zrodla swiatla krotkie blyski szybkie fotografie urzadzenia synchronizujace materialy zdjeciowe lista rozrywkowa o 16