Woda do roztworów

Podstawowy roztwór wywoływacza trzeba przygotowywać przy użyciu wody przegotowanej. Podczas gotowania ulatnia się większa część tlenu zawartego w wodzie, który inaczej powodowałby przedwczesne utlenienie się wywoływacza. Ponadto gotowanie wody wytrąca większość unoszących się w niej zanieczyszczeń i usuwa znaczny procent soli wapnia i magnezu. Wywoływacz drobnoziarnisty trzeba przygotowywać przy użyciu wody destylowanej i dodatkowo przegotowanej. Woda destylowana jest chemicznie czysta, ale zawiera jeszcze dużo tlenu, który musimy usunąć przez gotowanie. Kąpiele przerywające i utrwalające można sporządzać przy użyciu wszelkiej wody nadającej się do picia. Wzmacniacze są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia chemiczne i należy je rozpuszczać jedynie w wodzie destylowanej. Osłabiacze można zwykle rozpuszczać w wodzie wodociągowej. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie mogą powodować następujące skutki: siarka, zwykle w postaci siarkowodoru, łączy się ze srebrem warstwy światłoczułej, tworzy siarczek srebra i wpływa ujemnie na prawidłowość procesu wywoływania i utrwalania. Wapń i magnez mogą tworzyć z innymi chemikaliami rozpuszczalne sole, które wysychając na emulsji przybierają postać drobnych kryształów albo białej piany i powodują powstawanie plam na odbitkach.

Temperatura kąpieli

Szybkość przebiegania reakcji chemicznych wzrasta wraz z temperaturą. Dlatego wszystkie chemikalia rozpuszczają się łatwiej i w większych ilościach w ciepłej wodzie niż w zimnej. Niektóre chemikalia są jednak wrażliwe na ciepło, tak że już umiarkowane temperatury zmieniają ich własności chemiczne w stopniu uniemożliwiającym ich użycie do celów fotograficznych. Takie chemikalia trzeba naturalnie zarówno przechowywać, jak rozpuszczać i stosować w odpowiednio niskich temperaturach. Wywoływacz można rozpuszczać w wodzie o temperaturze 40°C, ale nie wyższej. Roztwór taki musimy naturalnie przed użyciem ochłodzić do 20°C. Kryształy utrwalacza można rozpuszczać w wodzie tak gorącej, jaka wypływa z sieci ciepłowniczej. Gdy wsypiemy te kryształy do wody o 60°C, to temperatura jej spadnie niemal w okamgnieniu do około 10°C. Roztwór taki trzeba naturalnie przed użyciem ogrzać do 20°C. Środek garbujący, dodawany ewentualnie do kwaśnej kąpieli utrwalającej, jest w pewnym stopniu wrażliwy na ciepło i rozkłada się w temperaturze ponad 50°C. Należy go zawsze rozpuszczać oddzielnie od samego utrwalacza, w wodzie o najwyżej 40°C, a z utrwalaczem mieszać dopiero wtedy, gdy obydwa roztwory osiągną normalną temperaturę 20°C.

Stężenie roztworów

Stężenie roztworu można określać dwoma sposobami: w procentach, co się zwykle stosuje w przypadku ciał stałych, albo w częściach, co odnosi się najczęściej do rozcieńczania-danego roztworu wodą. Roztwór procentowy przygotowujemy rozpuszczając podaną ilość (w gramach) jakiejś substancji w małej ilości wody i następnie dopełniając wodę do 100 cm . Na przykład: aby otrzymać roztwór 5-procentowy, rozpuszczamy 5 gramów danego odczynnika w naczyniu pomiarowym, zawierającym niewielką ilość wody, po czym dolewamy wody aż do kreski oznaczającej 100 cm. Roztwór wyrażony w częściach otrzymujemy mieszając określoną jednostkę objętości roztworu podstawowego z żądaną liczbą jednostek objętości wody. Jednostki takie mogą mieć dowolną masę, od gramów do ton, pod warunkiem, że wszystkie ilości zostały wyrażone w takich samych jednostkach masy bądź objętości. Np. aby uzyskać wywoływacz składający się z jednej części roztworu podstawowego i 5 części wody, mieszamy jedną jednostkę tego roztworu z 5 jednostkami wody- 100 cm3 roztworu i 500 cm3 wody albo 30 cm3 roztworu i 150 cm3 wody-wynik będzie identyczny, jeśli tylko będziemy się posługiwali identycznymi jednostkami miary dla obydwu cieczy.

Widzenie fotograficzne

Oko i aparat różnie widzą rzeczy. Co jednemu się wydaje dobre, to drugiemu często nie odpowiada. Wielu przyjaciół opowiadało mi wtedy o wspaniałych drzewach i opisywało ich lokalizację. Gdziekolwiek poszedłem według tych wskazówek, znajdowałem naturalnie owe drzewa i opisy ich piękna zgadzały się co do joty. Ale niestety ani jednego z tych naprawdę wspaniałych drzew nie mogłem sfotografować w sposób zadowalający. Dlaczego? Ponieważ albo za drzewami stał budynek, albo przed nimi biegł płot lub ruchliwa szosa, albo druty telefoniczne i przewody elektryczne przecinały powietrze, albo drzewa na dalszym planie uniemożliwiały wyizolowanie tego szczególnego drzewa i uzyskanie efektownego zdjęcia. Moi doradcy widzieli owe drzewa „oczami duszy”. Widzieli tylko to, co chcieli widzieć, mianowicie rzeczy, które ich interesowały, a w entuzjazmie swoim zapominali, że bezosobowe „oko” aparatu rejestruje wszystko, co leży w polu widzenia.

Widzenie oka

Oko widzi wszystko, na co się kieruje, w powiązaniu z otoczeniem, obserwuje więc szczegóły jako części większej całości. Nie dostrzegamy ostrych granic między rzeczami widzianymi wyraźnie i rzeczami widzianymi niewyraźnie albo wcale nie widzianymi, ponieważ znajdują się na skraju naszego pola widzenia albo poza nim. Mimo to nie uświadamiamy sobie żadnego ogólnego planu, ponieważ nasze oko stopniowo omiata poszczególne części tej znacznie większej całości, której nigdy na raz nie obejmujemy wzrokiem. W przeciwieństwie do tego, zdjęcie odwzorowuje dany motyw bez związku z całością, wyizolowuje go więc z otoczenia i absorbuje całą uwagę widza. Aby wywierać pożądane wrażenie, obraz taki musi stanowić całość sam w sobie. Ponieważ jest stosunkowo mały, całą jego treść można objąć jednym spojrzeniem. Każdy składnik obrazu ogląda się i ocenia w powiązaniu z pozostałymi i jeżeli kompozycja jest słaba, to i ocena obrazu wypada ujemnie. Motyw, który w rzeczywistości był interesujący poprzez swoje otoczenie, stwarzające dokoła niego pewną określoną atmosferę lub nastrój, traci na zdjęciu odcinającym go od tych elementów.

Fotografia zdjecia krajobrazow czym jest barwa jasnosc jasnosc we wnetrzach naturalnosc o 2 lista rozrywkowa cechy niefotogenicznosci nieporzadek i chaos nieprawidlowe swiatlo falszerstwo jak widziec fotograficznie rzeczywistosc o 3 lista rozrywkowa o 2 jak ksztaltowac obraz fotograficzny jak korzystac z energii elektrycznej przerwanie obwodu barwa przezroczy jak eksponowac przy swietle sztucznym o 4 lista rozrywkowa o 3 lampa blyskowa swiatlo decyduje o nastroju obrazu swiatlo wplywa na efekt swiatlocienia funkcja cienia cien jako forma o 5 lista rozrywkowa o 4 przerysowanie perspektywiczne obiektu papiery barwne wywolywanie swiatlo lampy przebieg pracy o 6 lista rozrywkowa o 5 praktyka powiekszania jak przechowywac chemikalia wywolywacze jak przygotowywac roztwory etykiety o 7 lista rozrywkowa o 6 woda do roztworow temperatura kapieli stezenie roztworow widzenie fotograficzne widzenie oka o 8 lista rozrywkowa o 7 reakcja oka czego nie widzi oko lustrzanki cechy fotogenicznosci pojecie cech fotogenicznosci o 9 lista rozrywkowa o 8 niedoskonale zdjecia niepewnosc poczatkujacego pojecie symbolu fotograficznego potrzeba sterowania podejscie do obiektu o 10 lista rozrywkowa o 9 ujecie cele ujec kierunek swiatla kontrast oswietlenia o 11 lista rozrywkowa o 10 sztuczne swiatlo swiatlo bezposrednie aureola i rozswietlenie nasadki zmiekczajace swiatlo odbite i przefiltrowane o 12 lista rozrywkowa o 11 stosowanie swiatla odbitego swiatlo dzienne zabarwione swiatlo niebieskie swiatlo swiatlo sztuczne o 13 lista rozrywkowa o 12 instrumenty astronomiczne lunety aparaty lunety i teleskopy pola gwiezdne o 14 lista rozrywkowa o 13 mglawice slonce i planety kontrast fazowy zywe preparaty mikroskopia interferencyjna o 15 lista rozrywkowa o 14 mikroskopia elektronowa skanowanie synchronizacja fotografia ultraszybka oswietlenie blyskowe o 16 lista rozrywkowa o 15 zrodla swiatla krotkie blyski szybkie fotografie urzadzenia synchronizujace materialy zdjeciowe lista rozrywkowa o 16