SZUKAJ:

BIULETYN AGROTECHNICZNY:

Informator:Cenniki:O FIRMIE

Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej jest jedną z czołowych polskich firm handlowo – nasiennych. Początki działalności firmy sięgają lat 50 XX wieku, kiedy powstawał sektor nasienny w byłym województwie wrocławskim. Na skutek zmian w 1976r. wyodrębniono Przedsiębiorstwo Nasienne pod nazwą Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej, jako oddział Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hodowli Roślin i Nasiennictwa. W 1990 roku zakład w Środzie Śląskiej został usamodzielniony. Przemiany, jakie zachodziły po roku 1990 powodowały, że wiele państwowych Central Nasiennych zostało doprowadzonych do upadłości poprzez brak kontroli rynku nasiennego oraz szybkie rozrastanie się szarej strefy produkcji nasiennej. Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej mimo wielu trudności dostosowała swoją ofertę do zmieniających się realiów. W 1994r. firma została połączona z „Centralą Nasienną” w Oleśnicy, dzięki czemu zyskała jeszcze szersze możliwości produkcyjne. Obecnie do spółki należą wyspecjalizowane Zakłady Przerobu Nasion w Środzie Śląskiej, Kobierzycach, Wołowie, Oleśnicy, Oławie oraz Magazyn w Olszance. Aby połączyć wieloletnie doświadczenia w produkcji nasiennej, z zarządzaniem dostosowanym do warunków pełnej konkurencji panujących na rynku w 2001r. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

W dniu 7 lipca 2009 roku podpisano umowę sprzedaży 19.212 udziałów spółki: Centrala Nasienna   Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 80,05% kapitału zakładowego, na rzecz spółki: SAATBAU LINZ OÓ. Landes-Saatbaugenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung z siedzibą w Leonding, SchirmerstraBe 19, 4021 Linz Postfach, Austria.  Sprzedaż udziałów nastąpiła w trybie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) tj. rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

JAKOŚĆ

Zaufanie i zadowolenie klienta to od lat niezmiennie cel naszej działalności, dlatego też kontrola jakości jest priorytetowym punktem polityki jakościowej przedsiębiorstwa. Opracowaliśmy sprawne mechanizmy kontroli, które służą realizacji wysokich wymagań stawianych produktom firmowanym znakiem Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej. Proces kontroli jakości rozpoczyna się już na plantacjach nasiennych nadzorowanych przez wykwalifikowanych inspektorów, służących fachową radą i wsparciem w zakresie agrotechniki od siewu aż po zbiór. Doświadczona kadra kierownicza bezpośrednio zabezpiecza proces przerobu, suszenia, omłotu i czyszczenia, na terenie zakładów produkcyjnych, prowadząc ciągły monitoring. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy zostały wyposażone w stoły pneumatyczne, co widocznie poprawiło jakość produkowanego materiału nasiennego. Przedsiębiorstwo dysponuje własnym laboratorium, w którym wykonuje się pełną analizę oceny nasion zgodnie z wymogami unijnymi. Ponadto każda partia poddawana jest badaniom elektroforetycznym sprawdzającym czystość genetyczną odmian.

strona główna | oferta | o firmie | poradnik | kontakt

SAATBAU POLSKA SP. Z O.O. ul. Żytnia 1 | 55-300 Środa Śląska